Tanfolyamra történő felvétel feltételei

 • legalább 16 és ½ életév betöltése,
 • érvényes vezetői engedély esetén, a vezetői engedély fénymásolata,
 • külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása.

A tanuló az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget

 • ha a 16 és ¾ életévet betöltötte
 • ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon

A tanfolyam tantárgyai 

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeként kötelezően teljesítendő minimális óraszámok és menettávolság:

Elméleti tanórák

Közlekedési ismeretek: 16 óra

Vezetéselmélet: 6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra

ÖSSZESEN: 28 óra = 45.000,- Ft*

Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc.

E-learning = 45.000,- Ft*

Az 55/2018. (III.23.) Korm. rendelet alapján a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást nyújt. A támogatást az veheti igénybe, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be VAGY a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.

A támogatás mértéke 25.000,- Ft!

Gyakorlati tanórák

Járműkezelés (alapoktatás - rutin): 9 óra

Városi vezetés: 14 óra

Országúti vezetés: 4 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga: 50 perc

ÖSSZESEN: 29 óra (580 km) + 1 vizsgaóra =  8.900 Ft / óra = 267.000,- Ft*

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 50 perc.

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

 • 17. életév betöltése,
 • érvényes közlekedési alapismeretek vizsga,
 • a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének elvégzése,
 • a kötelező óraszámok és menettávolságok igazolt teljesítése.

A vizsgadíjak és egyéb költségek

 • közlekedési ismeretek vizsga (számítógépes): 4.600,- Ft
 • közlekedési ismeretek vizsga (szóbeli): 6.000,- Ft
 • forgalmi vizsga: 11.000,- Ft
 • elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díja: 15.500,- Ft

* A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek! AZ ÁRAK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK!

Elérhetőség

Hegedűs Vazul Autós-Motoros Iskola
2146 Mogyoród,
Fóti út 48.

06209455577

© 2014 Minden jog fenntartva.