"AM" kategória

„AM” kategóriába tartozó kétkerekű jármű, amelynek tervezési sebessége nem több mint 45 km/h (kivéve azokat a kétkerekű járműveket, amelyek tervezési sebessége 25 km/h-t nem haladja meg), a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 kW-nál.

 

Tanfolyamra történő felvétel feltételei

 • legalább 13 és ½ életév betöltése,
 • külföldi állampolgárok esetén legalább 1/2 éves tartózkodási engedély igazolása.

A tanuló az elméleti vizsgához szükséges tanfolyami kötelezettségnek akkor tesz eleget

 • ha a 13 és ¾ életévet betöltötte
 • ha a felsorolt minimálisan kötelező óraszámokban hiányzás nélkül részt vesz a foglalkozásokon

A tanfolyam tantárgyai 

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeként kötelezően teljesítendő minimális óraszámok és menettávolság:

Elméleti tanórák

Közlekedési ismeretek: 12 óra

Vezetéselmélet: 4 óra

ÖSSZESEN: 16 óra = 30.000,- Ft*

Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc.

E-learning = 30.000,- Ft*

Gyakorlati tanórák

Járműkezelés (rutin): 4 óra

Járműkezelés vizsga: 15 perc

Városi vezetés: 6 óra

Forgalmi vizsga: 30 perc

ÖSSZESEN: 10 óra (100 km) + 1 vizsgaóra =  8.900 Ft / óra = 97.900,- Ft*

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 50 perc.

A motoros oktatás és vizsgák alatt kötelezően használatos védőfelszerelés: protektoros öltözék és bukósisak!

A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei

 • 14. életév betöltése,
 • érvényes közlekedési alapismeretek vizsga,
 • a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének elvégzése,
 • a kötelező óraszámok és menettávolságok igazolt teljesítése,
 • sikeres járműkezelési vizsga.

A vizsgadíjak és egyéb költségek

 • közlekedési ismeretek vizsga (számítógépes): 10.500,- Ft
 • közlekedési ismeretek vizsga (szóbeli): 10.200,- Ft
 • járműkezelési (rutin): 7.200,- Ft
 • forgalmi vizsga: 7.200,- Ft
 • elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díja: 15.500,- Ft

* A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek! AZ ÁRAK VÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK!

Elérhetőség

Hegedűs Vazul Autós-Motoros Iskola
2146 Mogyoród,
Fóti út 48.

06209455577

© 2014 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode